วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแก้โจทย์ปัญหาเต็มกระดาน

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การแก้โจทย์ปัญหาของสมการที่มีตัวแปร

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การแก้โจทย์ปัญหา

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

นางสาวพรสุดา พลายทิพย์ 5411103016